صنایع دستی روستایی

شنبه, 24 آبان 99

صنایع دستی روستایی به عنوان بخشی مهم در اقتصاد و جذب گردشگر بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است، چراکه برگرفته از ذهن، خلاقیت و هنر صنعتگران روستایی و آمیخته با فرهنگ، آیین و رسوم سنتی می­ باشد و به همین دلیل  شیرینی خاصی دارد که برای جوامع توسعه یافته و خسته از زندگی صنعتی و ماشینی شهری می­ تواند تبلور و منعکس کننده آیین ­ها و سنت ­ها و بیانگر تمدن، فرهنگ و هنر هر کشور باشد. از همین ­رو، امروزه که توریسم بین ­المللیاز مؤلفه­ های اصلی در تجارت جهانی و رشد و شکوفایی اقتصادی به شمار می ­رود، صنایع دستی روستایی ایران نیز می ­تواند به عنوان رکنی اساسی در اقتصاد گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.

بر این اساس، می ­توان با شناسایی و معرفی روستاهایی که قدمتی دیرینه دارند و از ظرفیت ­ها و فرصت­ های اقتصادی نیز برخوردارند، گام ­های مؤثری در ایجاد اشتغال زایی و رونق اقتصادی کشور برداشتدر این راستا، تلاش می ­شود در نوشتار ذیل چند نمونه از روستاهای موفق کشور در حوزه توسعه و یا احیاء صنایع دستی معرفی شوند و امید است، هدف­ گذاری و سیاست گذاری ویژه ­ای برای توجه به روستاها و اهمیت اقتصادی آنها توسط مسئولان امر صورت گیرد.

 

جدول توسعه روستایی(عملکرد معاونت صنایع دستی در روستاها)
ردیف  نام استان  تعداد آموزش دیده  تعداد پروانه تولید  
 انفرادی/تمدید
تعداد پروانه تولید کارگاهی  برگزاری نمایشگاه/بازارچه  اعطای
تسهیلات
مشاغل
خانگی
 (نفر)
تعداد کارت شناسایی  تعداد روستا 
1 آذربایجان شرقی  865 104 1 0 19 0 71
2 آذربایجان غربی  0 23 0 1 6 0 3
3 اردبیل  82 0 0 2 82 0 3
4 اصفهان  0 0 0 1 37 0 3
5 البرز 100 29 10 3 47 0 24
6 ایلام 124 0 0 0 0 0 18
7 بوشهر 105 0 0 1 46 0 20
8 تهران  0 0 0 0 7 0 0
9 چهارمحال و بختیاری  612 654 1 22 72 130 12
10 خراسان جنوبی  107 400 1 0 127 0 6
11 خراسان رضوی  700 0 0 5 37 0 20
12 خراسان شمالی  155 15 10 5 32 0 13
13 خوزستان  100 20 0 0 0 0 3
14 زنجان  227 164 0 16 39 0 14
15 سمنان  909 0 0 4 28 0 15
16 سیستان و بلوچستان  0 0 0 0 60 0 0
17 فارس  0 391 4 0 81 264 5
18 قزوین  218 41 1 4 19 0 30
19 قم  0 0 0 0 0 0 0
20 کردستان  135 0 0 0 56 0 3
21 کرمان  0 228 0 0 216 0 3
22 کرمانشاه  1624 1274 78 0 25 600 50
23 کهگیلویه و بویراحمد 200 100 2 0 0 60 0
24 گلستان  0 129 0 0 52 0 14
25 گیلان  93 1764 21 22 208 0 13
26 لرستان 161 0 0 0 0 0 5
27 مازندارن  118 1 0 1 4 0 5
28 مرکزی 0 0 23 9 2 0 19
29 هرمزگان  266 0 7 0 47 0 13
30 همدان  146 0 0 2 96 0 6
31 یزد  0 0 0 0 18 0 0