مقالات

woman avatar

مهر اصالت صنایع دستی شورای جهانی


برنامه داوری نشان بین المللی مرغوبیت صنایع دستی(مهر اصالت) هر دوسال یک بار برگزار می شود. آخرین داوری در سال 1395 برگزار شده است.


woman avatar

بازارچه های موقت عرضه و فروش محصولات صنایع دستی در سراسر کشور


هنرهای سنتی ایران ، گروهی از هنرهای پرپیشینه کشورمان نظیر صنایع دستی ، معماری و هنرهای وابسته ، موسیقی سنتی نواحی و مناطق ، کتابت ونگارگری ، آیین ها و نمایش های سنتی (نظیر تعزیه خوانی و...) را شامل می شود.


woman avatar

نقش خلاقیت و نوآوری در توسعه صنایع فرهنگي


لوتانز (1992) ، خلاقیت را بوجود آوردن تلفیقی از اندیشه ها و رهیافتهای افراد در یک روش جدید می داند.


woman avatar

رابطه صنایع خلاق با سرمایه فرهنگي


"صنایع خلاق" اشاره به گسترة وسیعی از فعالیت های اقتصادی دارند که با تولید و بهره برداری از دانش و اطلاعات و از طریق خلاقیت و نوآوری به تولید محصولات خود می پردازد


woman avatar

نقش صنایع فرهنگی در روند تولید ملی


نقش صنایع فرهنگی در روند تولید ملی در ابعاد زیر قابل بررسی است


woman avatar

وضعیت صنایع فرهنگی در اقتصاد جهان


هنرهای دستی و صنایع اصیل، نمایشگر فرهنگ و تمدن اقوام بوده و با تاریخ هنر مدتهاست پیوندی عمیق دارد


woman avatar

چقدر درباره استان سیستان و بلوچستان اطلاعات داریم؟


استان سیستان و بلوچستان به عنوان دومین استان پهناور کشور در جنوب شرقی ایران واقع است. این استان با حدود 726/180 کیلومتر مربع وسعت آن (حدود ۱۱ درصد وسعت ایران) به اندازه کشور سوریه بزرگی دارد.


woman avatar

صنایع فرهنگی در اقتصاد کشورهای رو به توسعه


در جهان سوم، مفهوم فرهنگ به‌عنوان صنعت، معانی ضمنی خاصی دارد


woman avatar

صنایع فرهنگی در جهان


صنایع فرهنگی در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، تقریباً جایگاه اول را ازنظر اقتصادی به خود اختصاص داده است


woman avatar

نقش صنایع فرهنگی و هنری در اقتصاد کشور


صنایع فرهنگی گونه‌ای از صنعت است که به خلق ایده، تولید و توزیع محصولات و خدماتی می‏پردازد که ماهیت فرهنگی دارند


woman avatar

صنایع فرهنگی


صنایع فرهنگی عبارت است از ترکیب خلاقیت، تولید و توزیع کالاها و خدماتی که ماهیتاً فرهنگی هستند