گالری تصاویر

woman avatar

برگزاری "رویداد تخصصی جذب سرمایه برای فنآوری های فرهنگی" از برنامه های بنیاد ملی توسعه فنآوری های فرهنگی


woman avatar

فیلمی کوتاه از افتتاحیه بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی


woman avatar

راه اندازی سامانه ی واقعیت مجازی حج


woman avatar

استارتاپ Rokid


woman avatar

تاریخچه ی سینما


woman avatar

صنایع دستی


woman avatar

چرا استارتاپ ما موفق نمی شود؟ (قسمت اول)


woman avatar

واقعیت افزوده؛ روی میز رستوران ها


woman avatar

کاربرد واقعیت مجازی در دنیای هنر


woman avatar

واقعیت مجازی؛ سلامت روان


woman avatar

سخنرانی تد تالک پیرامون واقعیت ترکیبی؛ تسهیل کننده آموزش


woman avatar

واقعیت ترکیبی MR؛ دستیار جدید پزشکان


woman avatar

مرکز بسته بندی هیتا