گالری تصاویر

woman avatar

رقابت نفس گیر 50 استارت آپ حوزه فناوری فرهنگی در راستای جذب سرمایه میلیاردی


woman avatar

میزگرد اقتصاد هنر خوشنویسی و کارآفرینی


woman avatar

پلتفرم نمایشگاه های مجازی فرهنگ و هنر ایران رونمایی شد.


woman avatar

نقش فناوری در صنعت نشر


woman avatar

استفاده همزمان از برخی دستگاه های کمکی برای تولید سفال


woman avatar

برگزاری "رویداد تخصصی جذب سرمایه برای فنآوری های فرهنگی" از برنامه های بنیاد ملی توسعه فنآوری های فرهنگی


woman avatar

فیلمی کوتاه از افتتاحیه بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی


woman avatar

راه اندازی سامانه ی واقعیت مجازی حج


woman avatar

استارتاپ Rokid


woman avatar

تاریخچه ی سینما


woman avatar

صنایع دستی


woman avatar

چرا استارتاپ ما موفق نمی شود؟ (قسمت اول)


woman avatar

واقعیت افزوده؛ روی میز رستوران ها


woman avatar

کاربرد واقعیت مجازی در دنیای هنر


woman avatar

واقعیت مجازی؛ سلامت روان