امضای تفاهم نامه همکاری فی‌مابین بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی و بنیاد نیکوکاری دکتر نبی و شرکت دانش بنیان توسعه فناوری های نوین ابر زندگی

چهارشنبه, 06 مرداد 0
امضای تفاهم نامه همکاری فی‌مابین بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی و بنیاد نیکوکاری دکتر نبی و شرکت دانش بنیان توسعه فناوری های نوین ابر زندگی

امضای تفاهم نامه همکاری فی‌مابین بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی و بنیاد نیکوکاری دکتر نبی و شرکت دانش بنیان توسعه فناوری های نوین ابر زندگی