واقعیت مجازی؛ سلامت روان

دوشنبه, 19 اسفند 98

در این ویدیو شاهد نمونه ای از کاربردهای واقعیت مجازی در حوزه بهداشت روان خواهیم بود