رویداد فناوری های نوین و گردشگری( وبینار)

چهارشنبه, 24 اردیبهشت 99
رویداد فناوری های نوین و گردشگری( وبینار)

در روز ایران گردی و ایران شناسی بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی در نظر دارد وبیناری با موضوع فناوری های نوین و گردشگری برگزار نماید. محورهای رویداد: بررسی تجاری سازی صنعت گردشگری در دوران پس از کرونا بررسی تجارت دنیا در حوزه فناوری های دیجیتال گردشگری و..... لینک ثبت نام: https://b2n.ir/531318 (این وبینار برای 10نفر اولی که ثبت نام انجام دهند، به صورت رایگان برگزار می شود.)