اولین جلسه تشکیل کنسرسیوم وی آر

دوشنبه, 16 تیر 99
اولین جلسه تشکیل کنسرسیوم وی آر

اولین جلسه تشکیل کنسرسیوم وی آر با حضور پنج شرکت توانمند وی آر کشور