صنایع دستی

چهارشنبه, 18 تیر 99

صنایع دستی، روایتگر صنعت ، هنر نیاکان و همینطور بیانگر هنر و ذوق مردم هر کشوری است و در روزگاران قدیم، به عنوان صنعت تمام عیار عهد خویش حضور داشته است. صنایع دستی، سفیران فرهنگی یک قوم و قبیله اند که هیچ گاه از ارائه ی پیام خود دست نمی کشند و نشانگر بخش قابل ملاحظه ای از هنر وخلاقیت اقوامی است که با این صنایع سر و کار دارند. صنایع دستی، در گذشته، بیش و کم، روایتگر زیبایی و حقیقتی بوده که آدمی همواره در جست و جوی آن است. توجه به این صنعت در حال حاضر، نه تنها ما را با گذشته مردمان در هر منطقه پیوند می دهد، بلکه در حد مقدور می تواند ما را در همان جوّ و محیطی قرار دهد که انسانِ ماشین زده امروز از آن جدا مانده است. --- قطعه بوتورای ساخته ی گروه کامکارها