تاریخچه ی سینما

چهارشنبه, 18 تیر 99

ورود نخستین دستگاه سینماتوگراف به ایران در سال ۱۲۷۹ هجری خورشیدی توسط مظفرالدین شاه سر آغازی برای سینمای ایران به حساب می‌آید و همینطور نخستین فیلم صدادار فارسی، فیلم دختر لر بود که در سال ۱۳۱۲ خورشیدی به تهیه کنندگی اردشیر ایرانی و کارگردانی عبدالحسین سپنتا ساخته شد.