استارتاپ Rokid

چهارشنبه, 18 تیر 99

عینک حرارتی Rokid-T1 از تولیدات استارتاپ rokid برای اولین بار در چین به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا مورد استفاده قرار گرفت و قرار است به زودی در اختیار برخی بیمارستان ها و‌ نهادها در دنیا قرار بگیرد.