برگزاری "رویداد تخصصی جذب سرمایه برای فنآوری های فرهنگی" از برنامه های بنیاد ملی توسعه فنآوری های فرهنگی

شنبه, 08 آذر 99

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی توسعه فنآوری های فرهنگی، مهندس اکبر شیرکوند رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران که در برنامه «فناوری اطلاعات» شبکه خبر سخن می گفت ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: یکی از مهم ترین برنامه هایی که در ماه های آینده در زمینه فنآوری های فرهنگی در دست اقدام است، برگزاری "رویداد تخصصی جذب سرمایه برای فنآوری های فرهنگی" است که با مشارکت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران، مرکز فنآوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد و بنیاد ملی توسعه فنآوری های فرهنگی برگزار خواهد شد.