پلتفرم نمایشگاه های مجازی فرهنگ و هنر ایران رونمایی شد.

یکشنبه, 26 بهمن 99

پارتیا گام اول و موثرترین قدم را که همانا دیده شدن آثار فرهنگی و هنری ایرانی در سطح دنیا خواهد بود به لطف استفاده از فناوری های جدید برداشته و امکانی کاملا مشابه با تجربه واقعی بازدید از یک نمایشگاه را برای هر مخاطبی فراهم می‌کند.