گالری

woman avatar

راه اندازی سامانه ی واقعیت مجازی حج


woman avatar

جلسه رئیس بنیاد ملی توسعه ی فناوری های فرهنگی با معاونین دانشگاه علمی کاربردی


woman avatar

استارتاپ Rokid


woman avatar

تاریخچه ی سینما


woman avatar

صنایع دستی


woman avatar

چرا استارتاپ ما موفق نمی شود؟ (قسمت اول)


woman avatar

اولین جلسه تشکیل کنسرسیوم وی آر


woman avatar

رویداد فناوری های نوین و گردشگری( وبینار)


woman avatar

رویداد فناوری های نوین در صنایع دستی


woman avatar

نخستین گردهمایی مشاوره غیر حضوری کسب و کارهای نوپای استان همدان


woman avatar

واقعیت افزوده؛ روی میز رستوران ها


woman avatar

کاربرد واقعیت مجازی در دنیای هنر


woman avatar

واقعیت مجازی؛ سلامت روان


woman avatar

سخنرانی تد تالک پیرامون واقعیت ترکیبی؛ تسهیل کننده آموزش


woman avatar

بازدید آقای اسدی و آقای یونچی از پارک فناوری استان زنجان