گالری تصاویر

woman avatar

برگزاری بوت کمپ آشنایی با مهارت های منتورینگ در حوزه فنآوری های دیجیتال در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری


woman avatar

جلسه هم اندیشی بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی با آقای دکتر محمود عباسی و استاد کاوه تیموری


woman avatar

برگزاری جلسه هم اندیشی بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی با معاون حقوق بشر و مدیر کل دفتر فرهنگی


woman avatar

برگزاری جلسه هم اندیشی بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی


woman avatar

تست رونمایی از پلتفرم VR با حضور نماینده سازمان یونیدو


woman avatar

تست رونمایی از پلتفرم VR با حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی


woman avatar

جلسات هم اندیشی بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی با نمایندگان سازمان یونیدو و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی


woman avatar

جلسه رئیس بنیاد ملی توسعه ی فناوری های فرهنگی با معاونین دانشگاه علمی کاربردی


woman avatar

اولین جلسه تشکیل کنسرسیوم وی آر


woman avatar

رویداد فناوری های نوین و گردشگری( وبینار)


woman avatar

رویداد فناوری های نوین در صنایع دستی


woman avatar

نخستین گردهمایی مشاوره غیر حضوری کسب و کارهای نوپای استان همدان


woman avatar

بازدید آقای اسدی و آقای یونچی از پارک فناوری استان زنجان


woman avatar

بازدید آقای یونچی و آقای اسدی از استارت آپهای فناوری فرهنگی استان سیستان و بلوچستان


woman avatar

ارایه مشاوره کسب و کار برای 20 استارت آپ صنایع فرهنگی با حضور آقای اسدی در سیستان و بلوچستان