گالری

woman avatar

رویداد فناوری های نوین و گردشگری( وبینار)


woman avatar

رویداد فناوری های نوین در صنایع دستی


woman avatar

نخستین گردهمایی مشاوره غیر حضوری کسب و کارهای نوپای استان همدان


woman avatar

واقعیت افزوده؛ روی میز رستوران ها


woman avatar

کاربرد واقعیت مجازی در دنیای هنر


woman avatar

واقعیت مجازی؛ سلامت روان


woman avatar

سخنرانی تد تالک پیرامون واقعیت ترکیبی؛ تسهیل کننده آموزش


woman avatar

بازدید آقای اسدی و آقای یونچی از پارک فناوری استان زنجان


woman avatar

بازدید آقای یونچی و آقای اسدی از استارت آپهای فناوری فرهنگی استان سیستان و بلوچستان


woman avatar

ارایه مشاوره کسب و کار برای 20 استارت آپ صنایع فرهنگی با حضور آقای اسدی در سیستان و بلوچستان


woman avatar

بوت کمپ توانمند سازی منتور در صنایع فرهنگی در مرکز نوآوری هامون در سیستان و بلوچستان


woman avatar

تجاری سازی صنایع خلاق توسط آقای یونچی در سیستان و بلوچستان


woman avatar

واقعیت ترکیبی MR؛ دستیار جدید پزشکان


woman avatar

جلسه رئیس بنیاد ملی توسعه ی فناوری های فرهنگی با شورای اقتصاد دانش بنیان در زنجان


woman avatar

طرح های جدید بسته بندی در زنجان