گالری

woman avatar

بازدید آقای یونچی و آقای اسدی از استارت آپهای فناوری فرهنگی استان سیستان و بلوچستان


woman avatar

ارایه مشاوره کسب و کار برای 20 استارت آپ صنایع فرهنگی با حضور آقای اسدی در سیستان و بلوچستان


woman avatar

بوت کمپ توانمند سازی منتور در صنایع فرهنگی در مرکز نوآوری هامون در سیستان و بلوچستان


woman avatar

تجاری سازی صنایع خلاق توسط آقای یونچی در سیستان و بلوچستان


woman avatar

واقعیت ترکیبی MR؛ دستیار جدید پزشکان


woman avatar

جلسه رئیس بنیاد ملی توسعه ی فناوری های فرهنگی با شورای اقتصاد دانش بنیان در زنجان


woman avatar

طرح های جدید بسته بندی در زنجان


woman avatar

اولین برنامه بوت کمپ آموزش وتوانمند سازی منتوران حوزه صنایع فرهنگی در همدان


woman avatar

دیدار رئیس بنیاد ملی با دبیر کارگروه مد و بازدید از غرفه های بین المللی و تبادل آرا و مصاحبه با رسانه ها


woman avatar

دیدار صمیمانه بنیاد با معاونت علمی، فرهنگی و بین‌المللی سازمان ارتباطات اسلامی


woman avatar

مرکز بسته بندی هیتا


woman avatar

موزه ی مجازی


woman avatar

رویداد بنیاد ملی توسعه ی فناوری های فرهنگی