گالری تصاویر

woman avatar

بازدید دکتر منصوری از بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی


woman avatar

تقدیر و تشکر از هنرمندان توسط دکتر منصوری


woman avatar

دعوت از هنرمند روشن دل در رونمایی از پلتفرم پارتیا


woman avatar

پلتفرم نمایشگاه های مجازی فرهنگ و هنر ایران رونمایی شد.


woman avatar

جلسه بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی با رییس فدراسیون ورزشهای رزمی


woman avatar

جلسه بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی با استاد حمید مزین زاده


woman avatar

برگزاری بوت کمپ آشنایی با مهارت های منتورینگ در حوزه فنآوری های دیجیتال در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری


woman avatar

جلسه هم اندیشی بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی با آقای دکتر محمود عباسی و استاد کاوه تیموری


woman avatar

برگزاری جلسه هم اندیشی بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی با معاون حقوق بشر و مدیر کل دفتر فرهنگی


woman avatar

برگزاری جلسه هم اندیشی بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی


woman avatar

تست رونمایی از پلتفرم VR با حضور نماینده سازمان یونیدو


woman avatar

تست رونمایی از پلتفرم VR با حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی


woman avatar

جلسات هم اندیشی بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی با نمایندگان سازمان یونیدو و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی


woman avatar

جلسه رئیس بنیاد ملی توسعه ی فناوری های فرهنگی با معاونین دانشگاه علمی کاربردی


woman avatar

اولین جلسه تشکیل کنسرسیوم وی آر