راه اندازی شعبات بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی در استان های بوشهر و خوزستان

شنبه, 27 دی 99

طی بازدیدی از بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی مقرر شد.

راه اندازی شعبات بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی در استان های بوشهر و خوزستان

در بازدید رییس کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های فنی و حرفه ای کشور و همچنین رییس شورای مرکزی مراکز زبان خارجه و علمی آزاد کشور و نماینده شوراهای مدارس غیر دولتی کشور از بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی بر انجام مذاکرات بیشتر و توسعه همکاری های فی ما بین این مجموعه ها تاکید شد.

به گزارش خبرنگار بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی، در این دیدار که با حضور آقای الله کرم لیراوی رییس کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های فنی و حرفه ای کشور، سید ‌اسماعیل سید اشرفی دبير کانون انجمن های صنفی خوزستان، امیر حسین اسدی مدیر عامل بنیاد ملی توسعه فنآوری های فرهنگی و محمدرضا پاکروان مشاور امور بین الملل بنیاد برگزار شد بر ایجاد شعبه بنیاد در استان های خوزستان و بوشهر تاکید شد.

شایان ذکر است از دیگر مباحث مطرح شده در این بازدید امضای تفاهم نامه های همکاری مشترک و شناسایی توانمندی ها و ظرفیت های متقابل و بهره برداری از فن آوری نوین فرهنگی در تهیه محتوای آموزشی و مهارتی بود.