میزگرد اقتصاد هنر خوشنویسی و کارآفرینی

چهارشنبه, 15 بهمن 99

به همت بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی و فرهنگستان هنر برگزار شد:
میز گرد اقتصاد هنرخوشنویسی و کارآفرینی
همزمان با فرا رسیدن خجسته میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر، بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی به همکاری فرهنگستان هنر میز گردی را با موضوع اقتصاد هنر خوشنویسی و کارآفرینی برگزار نمود.
به گزارش خبرگزاری بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی در این میزگرد که با حضور سجاد محمد یارزاده رئیس فرهنگستان هنر، امیر حسین اسدی مدیر عامل بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی،  محمدرضا پاکروان مشاور امور بین الملل بنیاد ملی و تنی چند از اساتید و هنرمندان برجسته عرصه خوشنویسی برگزار شد چالش ها و دغدغه های اصلی پیش روی هنر خوشنویسی مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت.
میهمانان حاضر در این میزگرد هر یک از دغدغه ها و مسائل و مشکلات حوزه هنر خوشنویسی سخن گفته و راهکارهای مد نظر خود را برای برون رفت از این مشکلات مطرح داشتند.
شایان ذکر است که اقتصاد هنر، کارآفرینی در حوزه هنر، استفاده از پتانسیل های حوزه خوشنویسی، کسب درآمد برای هنرمندان خوشنویسی از اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
راه کارهای این جلسه در انتها توسط آقای اسدی با موضوعات راه اندازی مرکز نوآوری و توسعه کارآفرینی خوشنویسی، آموزش مبانی کارآفرینی خوشنویسی، مباحث مبانی بازار، نیاز سنجی فروش و مشتری شناسی، بین المللی سازی صنعت خوشنویسی با استفاده از دوره های آموزشی، استفاده از فناوری و توسعه هنر خط، استفاده از هوش مصنوعی در صنعت خط، بررسی نیازهای جامعه در حوزه هنر، استفاده از خط خوشنویسی در معماری و سلامت روان، برگزاری دوره های آموزش خوشنویسی با موضوعات فناوری در خوشنوسی و مبانی کسب و کار در خوشنویسی، فرهنگ سازی برای فرهنگ استفاده از خط، ایجاد تعاملات بین الملی بین هنر و..... معرفی و عنوان شد.