برگزاری برنامه بوت کمپ آموز ش وتوانمند سازی منتوران حوزه صنایع فرهنگی با حضور آقای اسدی مدیر عامل بنیاد توسعه ملی فناوری های فرهنگی در سیستان و بلوچستان

شنبه, 03 اسفند 98

دومین برنامه بوت کمپ آموزش و توانمند سازی منتوران حوزه صنایع فرهنگی با حضور آقای امیرحسین اسدی مدیر عامل بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی و آقای یونچی به عنوان مسئول دپارتمان صادرات بنیاد ملی و خانم پژوتن به عنوان استاد آموزش در زمینه ی منتورینگ چهارشنبه 30 بهمن ماه در مجتمع فناوری و نوآوری سیستان و بلوچستان برگزار شد. 

به گزارش روبط عمومی بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی مخاطبین این برنامه ی بوت کمپ، مدیران و منتورهای مراکز نوآوری دراستان سیستان و بلوچستان بود که در محل مجتمع فناوری و نوآوری سیستان و بلوچستان برگزار شد. 

اهداف برگزاری بوت کمپ شناسایی وکشف افراد با پتانسیل بالا، ترویج وارتقاء خلاقیت در زمینه صنایع فرهنگی، افزایش یادگیری به بهره مندی از فناوریهای عصرحاضر و سواد رسانه، تسهیل دستیابی به افراد به فرصت های یادگیری مناسب و با کیفیت، ترغیب و تشویق و بکارگیری محققان و پژوهشگران نخبه درحوزه صنایع فرهنگی و رشد و توسعه شایستگی باهدف خلق ایده های نوین وحل چالش ها از طریق تعامل وهم فکری درتیم های کاری بوده است.