جلسه بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی با معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور

سه شنبه, 16 اردیبهشت 99

در جلسه ای با معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور عنوان شد:

لزوم حرکت موسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد به سمت فن آور شدن/ معرفی " ویشاتو" به عنوان اولین خیریه دیجیتال در کشور

در جلسه ای که با حضور معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور برگزار شد، ایده فن آور شدن سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه در سراسر کشور با بهره گیری از ظرفیت های وزارت کشور و به خصوص سازمان امور اجتماعی، مطرح و مورد استقبال قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی ، این جلسه که با حضور دکتر زهرا عابدینی معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور، بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی و همچنین با حضور نماینده وزارت کشور برگزار شد، مقرر شد که به منظور سامان دهی، مهارت افزایی و توسعه سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه ی سطح کشور در عرصه فعالیت های خیر خواهانه شان، از ظرفیت های وزارت کشور و به ویژه سازمان امور اجتماعی ، بهره گرفته شود.همچنین مقرر شد که مجموعه "ویشاتو" به عنوان اولین خیریه دیجیتال در کشور معرفی و رونمایی شود.

شایان ذکر است که از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بهره گیری از شرکت های نوپا و استارت آپ ها در راستای ظرفیت های سازمان امور اجتماعی و نیز برطرف کردن نیازهای این سازمان بود.