وبینارهای آنلاین تخصصی فناوری و صنایع فرهنگی در شرایط پسا کرونا برگزار می شود

شنبه, 20 اردیبهشت 99

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی "عیسی منصوری" گفت: باحمایت معاونت توسعه کارآفرینی واشتغال و بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی، وبینارهای آنلاین تخصصی فناوری و صنایع فرهنگی در شرایط پسا کرونا در راستای توانمند سازی وکمک به کسب وکارهای حوزه صنایع فرهنگی برگزار می شود.

وی افزود: در این رویدادها که با محوریت نقش فناوری در پسا کرونا در حوزه های مختلفی از جمله صنایع دستی، موسیقی، گردشگری، سینما و معماری برگزار خواهد شد، روش های برون رفت از شرایط ایجاد شده برای کسب و کارها، شیوه استفاده از فناوری در توسعه فروش، شیوه استفاده از فناوری در فرآیند طراحی، شیوه استفاده از فناوری در فرآیند بازاریابی و شیوه استفاده از فناوری در آنالیز و آینده پژوهی ارائه خواهد شد. 

منصوری خاطر نشان کرد: در این رویدادها که بصورت کاربردی و ارایه تجارب خواهد بود، تلاش می شود تا با بیان نمونه های عینی از نقش فناوری در صنایع فرهنگی، مسیر حرکت کسب وکارها در بستر فناوری تسریع شده و صاحبان کسب وکار با رویکردی جدید از ظرفیت های فناوری استفاده کنند. 

معاون توسعه کارآفرینی واشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بررسی نقش فناوری در صنایع دستی، بررسی نقش فناوری در موسیقی و سینما، بررسی نقش فناوری در گردشگری و بررسی نقش فناوری در هنرهای تجسمی از جمله رویدادهایی است که بصورت آنلاین و بر بستر فناوری عملیاتی خواهد شد.

وی با بیان اینکه علاقمندان به شرکت در این وبینارها می توانند به سایت iranctech.ir  مراجعه کنند تاکید کرد: با تسهیلات در نظر گرفته شده از طرف معاونت توسعه کارآفرینی واشتغال و بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی، 50 درصد هزینه های برگزاری وبینار تامین و پرداخت شده است.